diagnostika a liečba kožných ochorení

Diagnostický test alergickej kontaktnej dermatitídy.

Rýchly a pohodlný test pokrývajúci až 70% reakcií spojených s alergickou kontaktnou dermatitídou.

Test je náplasťový test, ktorý zaručuje:

  • stabilita všetkých alergénov je zaručená po celý čas použiteľnosti produktu
  • presnosť diagnózy vďaka vylúčeniu všetkých technických odchýlok a poskytne ideálny nástroj screeningu pri diagnóze alergickej kontaktnej dermatitídy
  • optimálne dávkovanie každého alergénu, ktoré bolo stanovené klinickými hodnotami, vo viac ako 40 klinických štúdiach, ktoré zahrnuli viac než 5571 pacientov a ukázal sa ako trvale účinná a bezpečná metóda diagnózy alergickej kontaktnej dermatitídy
  • jediný náplasťový test, ktorý bol schválený FDA a európskymi zdravotníckymi regulačnými orgánmi