Skip to main content

Vyšetrenie znamienok

Prednosťou vyšetrenia je, že kontrolujeme celý povrch kože a tým všetky pigmentové lézie naraz, v jednom čase

Pacient sa postaví na vyznačenej podložke pred prístroj, snímkovanie celého kožného povrchu je jednoduché a rýchle. Vykonáva sa v presne vyznačených pozíciach, tak aby bola nasnímaná koža zo všetkých strán. Vo výsledných záznamoch je zachytený každý pigmentový útvar na koži.

V druhom kroku vyhotovujeme detailné snímky mikroskopickej štruktúry jednotlivých znamienok vo vysokom rozlíšení. Špeciálne vyvinutý softvér, pod kontrolou lekára, vyhodnotí skóre rizika malignity jednotlivých znamienok.

Všetky záznamy sú automaticky archivované v pamäti počítača a pri každej ďalšej kontrole sú automatickou softvérovou analýzou okamžite porovnávané s novými snímkami. Na nové alebo zmenené znamienka nás systém upozorní ich farebným označením.

Celková dĺžka vyšetrenia závisí od počtu znamienok. Zvyčajne trvá do 20-30 minút. 

S výsledkom vyšetrenia pacienta oboznámime okamžite po jeho ukončení.

Na základe aktuálnych zistení odporúčame, či stačí jednotlivé pigmentové lézie iba sledovať a v akých časových intervaloch, prípadne, či je vhodné ich odstrániť chirurgicky alebo laserom. 

Na základe dermatoskopického vyšetrenie pacientovi doporučíme, ktoré znamienka môžeme odstrániť iba chirurgicky prípadne, ktoré je možné odstrániť laserom. Následne možeme pacientovi vykonať aj doporučený zákrok v dohodnutom termíne.

Vyšetrenie znamienok digitálnym dermatoskopom

Digitálny dermatoskop je prístroj pomocou ktorého sa znamienko nasníma dogitálnou kamerou, následne sa niekoľkonásobne zväčší na obrazovke a špeciálnym softvérom sa vykoná automatická a manuálna analýza.

Digitálny dermatoskop je prístroj pomocou ktorého sa znamienko nasníma dogitálnou kamerou, následne sa niekoľkonásobne zväčší na obrazovke a špeciálnym softvérom sa vykoná automatická a manuálna analýza.

Funkčnosť systému je rozdelená do troch hlavných úrovní:
1) Snímanie obrazu - makrosnímky a mikrosnímky
2) Organizácia nasnímaných obrazových dát
3) ABCD analýza

Výsledkom analýzy je miera rizika pre každé zo sledovaných kritérií (asymetria, členitosť hranice, homogenita farieb prítomných v znamienku a priemer znamienka) a detaily analýzy pre jednotlivé kritériá (grafy symetrie, členitosť hranice, priemery pre zvolený uhol, celková plocha znamienka v mm2, minimálny a maximálny priemer atď...)

Základné znaky melanómu:
(nechajte si skontrolovať znamienka vaším dermatológom aspoň raz ročne a sami priebežne)